د

 

  دقیقترین لول کنترل در

 

        ساکشن های جراحی

                                 

  کنترلر فیلتراسیون در

       

        کلیه فیلترهای غیر الکترواستاتیکی        

        هودهای لامینارفلوی اتوماتیک

        هودهای میکروبیولوژی

        تصفیه کننده های گازی و هوایی

        پکیج های  هوا ساز صنعتی و خانگی 

        صنایع سیمان

        جاروهای برقی صنعتی

  و  

        اتوماسیون صنایع        

         ساختمانهای هوشمند        

         پکیج های گازی با فن های مکشی

         کلیه مشعل های تشعشعی گازی و گازوئیلی       

         بسیاری از سیستمهای دارای فن های مکشی         

        

  به عنوان کنترلر دمش در

 

       اطاق تمیز CLEAN ROOM  

        بالش های مواج طبی

        ونتیلاتورهای بیهوشی

        کلیه دمنده های اتوماتیک

        مشعل های دمنده دار

        کنترل دبی گازها

        سیستم تشخیص نشتی گاز از مخازن

        در ایر و اسپری در ایر (خصوصا در صنایع سرامیک )1

       

  دقیقترین لول کنترل در

 

        آب مقطرگیری ها

        مخازن بزرگ مایعات صنایع غذایی و شیمیایی

        پمپ های شناور (جهت جلوگیری از کاویتاسیون )         1 

  و  

        اتوماسیون صنایع        

         ساختمانهای هوشمند        

        پکیج های گازی با مشعل های دمنده دار

        یونیت هیترهای المنتی       

        بسیاری از سیستمهای دارای فن خنک کننده        

        خطوط گاز و هوای مصرفی سیستمهای بزرگ گرمایشی مثل بویلر ها