گروه متخصصين شركت مهندسي مهار مشعل سبز در طي سالهاي 74 الي 77 موفق  به طراحي و نهايتاً توليد

مجموعه كليد محافـظ فشار هوا –گاز GAS &AIR- PRESSURE SWICH بر اساس  مشخصـات فني استاندارد

بين المللي DIN 3391, DIN3398 كشور آلمان و استاندارد EN 1854:2006 و BS EN13611:2000 و نهايتاً

استاندارد مليISIRI  12863 : 2011شده است . سوئيچ توليدي اين شركت يك نمونه مهندسي معكوس از يك

نـوعتوليدي بسيار پيشرفته ( در كلاس ) خود و مورد استفاده در كليه كـشورهاي عضـو اتحادية اروپا - آسياي

ميانه – كـشورهاي آفريقايي – استـراليا و حتي آمريكـا مي‌باشد كه البته با انـدكي تجديد نظر و تغييرات از

 مرحله طراحي همراه بوده است.

 

 

pic

مجموعه فوق داراي موارد كاربرد عديده‌اي در صنايع پتروشيمي –صنايع حرارتي و برودتي –صنايع آزمايشگاهي و بيمارستاني –فيلتراسيون صنايع (انواع غبارگير صنعتي) خصوصاً مكانيزاسيون بسياري از صنايع توليد مواد اوليه و مصالح ساختماني و غيره مي‌باشد اما با توجه به يكي از موارد مصارف عمده مجموعه فوق در مشعل‌هاي گاز سوز و چندگانه سوز دمنده‌دار صنعتي همينطور خانگيبه عنوان كنترل كنندة ميزان اختلاط مناسب و بهنيه گاز و هوا جهت احتراق سالم؛ شركت ما نيز در بدو امر با معرفي مجموعه فوق به گروهاي كنترل كيفي كارخانجات سازنده GAS – BURNERو پيگيري موارد پيشنهادي در طي پروسه تست‌هاي ستاندارد‌هاي نامبرده، و تمركز جدي بر افزايش كيفيت محصول نهايتاً توانست بعنوان تأمين كننده بخشي و در مورد بعضي از كمپاني‌ها كليه كالاي پرشر سوئيچ مورد مصرف آنها توفيق حاصل نمايد.